Vítejte na webové stránce elektronického nadšence, který našel zalíbení v konstrukci a vývoji vlastních zařízení. Jedním z mnoha se stala vyhřívaná brašna Charlie, kterou jsem vyvinul společně s kamarádem Karlem, jehož vášní je hra a výuka na zobcové flétny všech typů a velikostí. Byl to právě on, kdo zasadil myšlenku pro zrození tašky Charlie a protože se jedná o velmi podařený výrobek, rozhodl jsem se věnovat tomu zbytek těchto webových stránek.


Welcome to the website of an electronics enthusiast who has found a passion for building and developing his own devices. One of the many was the heated Charlie bag, which I developed together with a friend Karel, who is passionate about playing and teaching flutes of all types and sizes. It was he who brought the idea for the birth of the Charlie bag and since it is a very successful product, I decided to dedicate the rest of the website to that.